Produkter

barrplanta 2EkplantaVårt sortiment utgörs framför allt av frilandsodlade barrotsplantor.

Vi bedömer att detta är den planttyp som för de flesta trädslag optimerar plantkvalitet - odlingssäkerhet och pris. Detta bekräftas förutom av många fältförsök också av att det är den mest använda planttypen i skogsbruket världen över.

Alla våra plantor är rotskurna minst en gång i plantskolan. Detta är mycket viktigt och ger plantan förutsättningar att snabbt bilda nytt rotsystem efter plantering. Förutom barrotsplantor odlar vi även vissa trädslag som täckrotsplantor och omskolade täckrotsplantor s.k. p+1.

Sortiment: Välj plantslag här intill för att se sortimentet.

Kontakta oss gärna för mer information!

TOP