Landskapsplantor

Vindskydd, jordbindning, viltvård, rekreation mm.

Det finns många skäl till att plantera vedartade växter, dessutom är det ofta billigare att sköta en plantering än en öppen yta bestående av gräs eller bar jord.

Vi hjälper gärna till med planteringsförslag.

Kraven för landskapsplantor är desamma som för skogsplantor.

Landskapsplantor - Ramlösa Plantskola

 

TOP