Beteckningar & Råd

Härkomst och Provenienser:

 

På alla våra dokument, order, följesedel, faktura och etiketter finner du information om plantkvalitet och härkomst.

 

För skogsodlingsmaterial skall följande anges:

Specifikation

Förklaring

Exempel

Art

Namn

Picea abies              

Odlingsnummer för fullständig spårbarhet     

Vårt eget unika nummer

3572

Namn på frökälla

Proveniensens namn

Gälltofta 2

Nummer på frökälla

Proveniensens nummer

FP 52

Stambrevsnummer

Unikt nummer för fröpartiet

S07/027

Kategori

Kategori enl EU;s direktiv

Individutvalt                 

Frökälletyp     

Typ av frökälla enl EU;s direktiv

Fröplantage

Ursprung

Materialets ursprung, om det är känt       

Okänt

Härkomst

Koordinater för frökällan

55°58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åldersbeteckningar.

1/0 1-årig fröplanta

1/0x 1-årig rotskuren fröplanta

2/0x 2-årig rotskuren fröplanta

1/1 2-årig omskolad planta

1,5/1,5 3-årig sommaromskolad planta

2/2 4-årig våromskolad planta

 

 

Rekommendation ang plantstorlekar.

Storlekar Lövlantor och Lärk

 

Markberett hygge    

Ej markberett hygge    

Åkermark      

25-50 cm     

+

   

30-50 cm

++

   

40-60 cm

++

++

 

50-80 cm

+

++

++

60-100 cm    

 

+

++

100+ cm        

   

+

 

 

Storlekar Gran, Sitka

    ...........................................       

Markberett    örtrika bördiga marker

Markberett normal skogsmark

Ej markberett normal skogsmark 

Åkermark, inägor, väl bearbetad mark

Åkermark, inägor med ogräsförekomst

1,5/1,5 20-40    

 
++
 
 
 

1,5/1,5 25-50

++
++
++
+
 

1,5/1,5 30-60

++
 
 
++
+

2/2 20-40 >6 mm

+
++
++
 
 

2/2 25-50 >7 mm

++
 
+
++
++

2/2 30-60 >8mm

 
 
 
+
++

 

Till tabellen ovan, skall läggas risken för viltskador och snytbaggeangrepp – En större och grövre (2/2) planta står emot vilt och snytbagge bättre.

 

 

 

 

TOP