Kvalitetsprofil

När en plantering är gjord kan du inte ändra dig. Den står där den står - och det i många år framöver.
Det kräver rätt plantor!

Du som kund och vi som leverantör av skogsplantor måste samarbeta för att nå det gemensamma målet:

"God kvalitet på plantor och plantering."

Kvaliteten kommer in från många håll:

Synlig (hur ser plantan ut?):

Synlig; storlek, grovlek (rothalsdiameter), rot, balans, färg, toppknopp m.m.

Alla våra plantor sorteras manuellt med avseende på storlek och kvalitet.

Alla plantor är rotskurna för ett kompakt och vitalt rotsystem.

Dessutom har du som kund möjlighet att avsyna plantorna på fältet före upptagning och sortering. 

Osynlig (fysiologisk):

Osynlig vitalitet, visar sig ofta först efter plantering.

Skott och rottillväxt kontrolleras i klimatkammare före leverans på våren.

Vi har väl utbyggda kyllager på varje odlingsenhet där plantorna kan lagras in omedelbart efter upptagning och som möjliggör plantering av plantor i vila från tjällossning och fram till midsommar. Från kylen lastas plantorna direkt på lastbil för leverans till kunden.

Osynlig (genetisk):

Lämplig proveniens, detta visar sig först efter plantering och ibland först många år efter plantering.

Betydelsen av de genetiska förutsättningarna hos en planta kan inte överskattas. I enskilda fall kan skillnaden mellan bra och dålig proveniens synas direkt medan det i de flesta fall visar sig först många år efter plantering.

Vi lägger mycket tid på att välja ut och odla de rätta provenienserna och följer aktivt nya rön på området såväl från Sverige som från utlandet.

Med alla partier medföljer Skogsstyrelsens stambrevsnummer, dessutom har vi ett eget system för uppföljning genom Ramlösa Plantskolas odlingsnummer.

Detta gör det möjligt att spåra samtliga plantpartier som våra kunder fått genom åren, och likaså varthän de olika provenienserna har levererats. Ett unikt referensmaterial.

TOP