Poppel SnowTiger ®

Ramlösa Plantskola odlar och säljer SnowTiger® poppelkloner. SnowTiger® finns som flera kloner lämpliga för zon 1-5.
Vi säljer och levererar enskilda kloner men vid större planteringar kan man med fördel använda flera kloner och mixa vid plantering.

Efterfrågan på Poppel SnowTiger® är hög så för att säkra tillgång bör beställning göras senast i januari året före plantering.

För ytterligare information och egenskaper för de enskilda klonerna se gärna SweTree Technologies hemsida, https://swetree.com/application-areas#poplar

 

SnowTiger® is a trademark of SweTree Technologies AB.

TOP