Viktig Plantinformation

Plantvård, innan plantering och vid transporter.

 

Skydda plantorna mot sol, torka och värme.

Plantorna levereras i säckar och de kan förvaras svalt (under 10 grader) i upp till tio dagar. I kyllager (+/-0 till +5 grader) kan plantorna förvaras upp till 3 veckor. Säckarna eller bara plantor/buntar får under inga omständigheter förvaras i solen, det sänker omedelbart vitaliteten. Tänk också på att inte lägga flera säckar på varandra då plantorna alstrar värme med kompostering som följd.

Vi rekommenderar alltid, med ett undantag, vattenslagning av plantor i minst ett dygn. Är plantorna vattenmättade när de planteras tål de en torkperiod mycket bättre än om de planteras utan vattenslagning. Undantaget är plantor behandlade med kemiskt snytbaggeskydd – de får inte sättas i naturliga vattendrag då snytbaggemedlet är mycket skadligt för vattenlevande organismer.

Plantornas rötter kan beskäras till lämplig storlek. Tänk på att ju större plantor desto försiktigare rotbeskärning; större grönmassa kräver större mängd rötter.

 

Transporter / Logistik

Plantorna kan antingen hämtas på plantskolan eller kan vi ombesörja frakt till mottagaren. I det fall vi ordnar frakt sker det med Schenker och det är det köparens ansvar att kontrollera godset vid mottagandet samt att underrätta oss omgående om inte godset kommer fram på bestämd dag. Vill man söka godset, mejla oss om fraktsedelsnummer för den aktuella sändningen.

 

 

 

 

 

 

TOP