Personuppgiftspolicy för Ramlösa Plantskola AB (8)

Vår webbsida har uppdaterats med nytt och uppdaterat innehåll:

 

Personuppgiftspolicy för Ramlösa Plantskola AB.

 

Ramlösa Plantskola AB arbetar löpande för att säkerställa att din personliga integritet skyddas vid användning av de tjänster och avtal som vi, RPL, tillhandahåller. Vi har därför en personuppgiftspolicy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas.
Ramlösa Plantskola AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av personuppgifter hos RPL.
De personuppgifter som vi behandlar är företagsnamn, namn, adress, organisationsnummer, e-postadress, telefonummer och nödvändiga uppgifter som vi fått från dig som affärspartner.
Vi använder endast dina uppgifter för vår kontakt med dig i samband med erbjudande och försäljning av våra produkter, för att identifiera dig som kund och för att kunna ta kontakt med dig.
Ramlösa Plantskola AB kan komma att lämna ut dina nödvändiga uppgifter till transportföretag/tredje man om vi tex kommer överens om tex frakt av dina inköpta varor.
Ramlösa Plantskola AB kommer inte att sälja några personuppgifter vidare eller föra ut uppgifter utanför EU.
Vi kommer att spara nödvändiga uppgifter så länge som det behövs för att kunna genomföra och erbjuda dig de varor och tjänster som du vill ha och så länge som lagar och förordningar kräver det. Tex för bokföring, reklamation, spårbarhet av plantor.
Du kan när som helst, få information om, ta bort, rätta eller begränsa dina uppgifter i våra system genom att kontakta oss. Se våra kontaktuppgifter här på hemsidan.
Om du har klagomål angående vår behandling av en personuppgift ska du vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
TOP